Đăng nhập   

    


 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Lĩnh vực Công báo
20/03/2014 Quyết định số 427/QĐ-UBND, Công bố Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu Số 05 ngày 27/03/2014
17/02/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND, quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Số 03 ngày 27/02/2014
20/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành Số 03 ngày 26/02/2014
16/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 27/02/2014
10/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ- UBND, Quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ  đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 27/02/2014
07/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoạitrên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 27/02/2014
31/12/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND, quy định các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2014 Đất đai - xây dựng Số 02 ngày 26/02/2014
31/12/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND,  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông Số 01 ngày 24/01/2014
30/12/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND, Ban hành Quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đang sống tại gia đình  hoặc trong các cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 01 ngày 24/01/2014
26/12/2013 Quyết định số 2288/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung cấp nghề Đăk Nông giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 Số 01 ngày 24/01/2014
17/12/2013 Quyết định số 2194/QĐ-UBND, Đưa ra khỏi Danh mục văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực Số 01 ngày 24/01/2014
09/12/2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND, Tổ chức tổng kết năm 2013, triển khai các hoạt động Lễ, Tết và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Số 01 ngày 24/01/2014
27/11/2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND, Quy định hệ số điều chỉnh Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 01 ngày 24/01/2014
26/11/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Số 01 ngày 24/01/2014
26/11/2013 Đề án số 25/2013/QĐ-UBND, Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN trong thi hành nhiệm vụ, công vụ Số 01 ngày 24/01/2014
11/11/2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND,  Tăng cường quản lý và phát triển bền vững  cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 01 ngày 24/01/2014
06/11/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND, Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 Số 11 ngày 28/11/2013
04/11/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND, Về việc bổ sung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông   Số 11 ngày 28/11/2013
25/10/2013 Quyết định số 1681/QĐ-UBND, Về việc ban hành Quy định họp trực tuyến và quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống giao ban điện tử tỉnh Đăk Nông Số 11 ngày 28/11/2013
22/10/2013 Đề án số 21/2013/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 11 ngày 28/11/2013
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   [>]  [>>]  

 

Quay lại  
Văn bản đăng công báo Chính phủ.
 
Trung tâm xúc tiến ĐT - TM & DL Đăk Nông.
 

  Trang tin điện tử Công báo tỉnh Đăk Nông

  © Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông

  ĐT: 0501.3544278         fax: 0501.3544279

  Email: congbaodaknong@gmail.com

  Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đăk Nông" khi sử dụng thông tin từ website này.

  Thiết kế: Phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông