Đăng nhập   

    


 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Lĩnh vực Công báo
19/03/2014 Đề án số 29/2013/NQ-HĐND, Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 30/2013/NQ-HĐND, Thông qua Chương trình giải quyết  việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2015 Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 32/2013/NQ-HĐND, Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 33/2013/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù. Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 34/2013/NQ-HĐND,  Thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên các trường học mầm non, phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 – 2016 Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 25/2013/NQ-HĐND, Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 26/2013/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND  ngày 31/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 28/2013/NQ-HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc miễn, sửa đổi và ban hành các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 27/NQ-HĐND, Thống nhất Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2014 Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 31/NQ-HĐND, Thông qua Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Nông năm 2014 Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 35/2013/NQ-HĐND, Sửa đổi giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông về quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh củaNhà nước trên địa bàn tỉnh Số 03 ngày 27/02/2014
19/12/2013 Đề án số 38/2013./NQ-HĐND, Đặt tên đường và công trình công cộng tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 27/02/2014
19/12/2013 Đề án số 39/2013/NQ- HĐND, Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về Chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất ở cho cán bộ công chức được điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông Số 03 ngày 27/02/2014
19/12/2013 Đề án số 37/NQ-HĐND, Điều chỉnh, thành lập thôn mới xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp Số 03 ngày 27/02/2014
19/12/2013 Đề án số 40/NQ-HĐND, Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014   Số 03 ngày 26/02/2014
19/12/2013 Đề án số 41/NQ-HĐND, Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014 Số 03 ngày 27/02/2014
19/12/2013 Đề án số 42/NQ-HĐND, Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 Số 03 ngày 27/02/2014
18/12/2013 Đề án số 23/NQ-HĐND, thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 Số 03 ngày 26/02/2014
18/12/2013 Đề án số 24/NQ-HĐND, Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 Số 03 ngày 26/02/2014
23/10/2013 Thông báo số 42/TB-HĐND, Kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 Số 11 ngày 28/11/2013
  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]   [>]  [>>]  

 

Quay lại  
Văn bản đăng công báo Chính phủ.
 
Trung tâm xúc tiến ĐT - TM & DL Đăk Nông.
 

  Trang tin điện tử Công báo tỉnh Đăk Nông

  © Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông

  ĐT: 0501.3544278         fax: 0501.3544279

  Email: congbaodaknong@gmail.com

  Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đăk Nông" khi sử dụng thông tin từ website này.

  Thiết kế: Phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông