Đăng nhập   

    


 Hành chính
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành Công báo
20/07/2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, Ban hành Nội quy Kỳ họp HĐND tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 09 ngày 19/08/2011
20/07/2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, Về việc thông qua tổng biên chế hành chính năm 2012 của tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 09 ngày 19/08/2011
20/07/2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, Ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 09 ngày 19/08/2011
06/06/2011 Quyết định số 756/QĐ-UBND, Về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Đăk Nông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 07 ngày 22/06/2011
05/05/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ  quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 06 ngày 18/05/2011
14/04/2011 Quyết định số 521/QĐ-UBND, Về việc bổ sung Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Chương trình văn bản QPPL năm 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 06 ngày 18/05/2011
30/03/2011 Quyết định số 434/QĐ-UBND, Về việc bổ sung Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Tỉnh Đăk Nông ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 05 ngày 05/04/2011
16/03/2011 Quyết định số 370/QĐ-UBND, Về việc giao nhiệm vụ và dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 05 ngày 05/04/2011
11/03/2011 Quyết định số 351/QĐ-UBND, Về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2011 đối với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 05 ngày 05/04/2011
10/03/2011 Công văn số 32/HĐND-VP, V/v đính chính Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND Văn phòng HĐND tỉnh Đăk Nông Số 05 ngày 05/04/2011
18/02/2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND, Về chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 04 ngày 21/02/2011
15/02/2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND, Về việc hủy bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc quy định chế độ đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Đăk Nông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 04 ngày 21/02/2011
26/01/2011 Quyết định số 155/QĐ-UBND, Về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm  pháp luật năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 04 ngày 21/02/2011
23/12/2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND, Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông khoá I, nhiệm kỳ 2004-2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 02 ngày 13/01/2011
23/12/2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND, Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông khoá I, nhiệm kỳ 2004-2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 02 ngày 13/01/2011
23/12/2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Về việc thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông năm 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 02 ngày 13/01/2011
23/12/2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND, Về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của tỉnh. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 02 ngày 13/01/2011
23/12/2010 Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND, Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 02 ngày 13/01/2011
13/12/2010 Chỉ thị số 26/CT-CTUBND, Về việc tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số và nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 01 ngày 10/01/2011
23/11/2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND, Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Số 30 ngày 13/12/2010
  [<<]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [>>]  

 

Quay lại  
Văn bản đăng công báo Chính phủ.
 
Trung tâm xúc tiến ĐT - TM & DL Đăk Nông.
 

  Trang tin điện tử Công báo tỉnh Đăk Nông

  © Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông

  ĐT: 0501.3544278         fax: 0501.3544279

  Email: congbaodaknong@gmail.com

  Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đăk Nông" khi sử dụng thông tin từ website này.

  Thiết kế: Phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông